अभियांत्रिकी सेवा

Sunday, November 13, 2016


अभियांत्रिकी सेवा


राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील विविध पदे,  शासनाच्या मागणीनुसार व पदांच्या उपलब्धतेनुसार सदर परीक्षेतून भरण्यात येतात.

परीक्षेचे टप्पे :-

ही परीक्षा एकूण तीन टप्प्यात घेण्यात येते -

१. पूर्व परीक्षा- १००गुण

२. मुख्य परीक्षा- ५५० गुण

३. मुलाखत- ७५ गुण

;