Contact Us

MPSC Update / Vasundhara InfoTech


-----

First Floor, Sarve No.51/1/38, Pimple Gurav
Telephone: +91 (20) 6529-3091
Email: contact@mpscupdate.com
24/7 Support:: 98605-15095

महाराष्ट्र आणि केंद्रीय पातळीवर विविध स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. त्याच्यासाठी लागणारे मार्गदर्शन , संदर्भग्रंथ सगळ्यांनाच उपलब्ध होईल असे नाही. त्यामुळे शहरातील विद्यार्थ्यां बरोबर ग्रामीण भागातील परीक्षार्थीना मार्गदर्शन करणे आमचा उद्देश आहे.

Send Us a Message

;