महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सरळ सेवा भरती २०१६-१७

Monday, January 9, 2017

Type:News

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख -३-०२-२०१७


१. अतांत्रिक/ तांत्रिक पद , सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक, वाहतूक निरीक्षक, लेखाकार, भांडारपाल, सुरक्षा निरीक्षक, अंगरक्षक, कनिष्ठ अभियंता, प्रभारक आदी पदांसाठी अर्ज 

२. चालक तथा वाहक पदासाठी विविध जिल्ह्यांसाठी जागा 

 msrtcexam.in/

;